Próbny odwiert geotermalny wystartował

551

Autor: Urząd Miasta

Próbny odwiert geotermalny oficjalnie ruszył! Marcin Witko prezydent Tomaszowa, Artur Michalski zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Robert Flak wiceprezes PeBeKa, 7 marca przy Arenie Lodowej gdzie prowadzona jest inwestycja,  wspólnie uruchomili maszynę wiertniczą. Celem odwiertu jest dotarcie do wód termalnych, sprawdzenie jakości wody, jej pokładów, temperatury oraz składu chemicznego. Wiertło, ma dotrzeć na głębokość ponad 2.000 metrów.   

Wartość przedsięwzięcia wynosi niemal 16 mln zł. Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych  na odwiert z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Po wykonaniu dwukilometrowego odwiertu, konsorcjum HPC Polgeol SA i Pro-Invest Solutions Sp.Z o.o na podstawie wykonanych w trakcie prac badań laboratoryjnych, pobranych próbek i próbnych pompowań opracuje projekt hydrologiczny, który będzie  podstawą do określenia możliwości geotermalnych źródła. Lokalizacja odwiertu nie jest przypadkowa, gdyż wpisuje się ona w koncepcję rewitalizacji całej przestrzeni tomaszowskich Błoni, gdzie powstała Arena Lodowa oraz rozpoczęto prace modernizacyjne Przystani Miejskiej.

Próbny odwiert ma charakter badawczy, dlatego Tomaszów Mazowiecki ma szansę na kolejne dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na działania związane bezpośrednim z wykorzystaniem wód do celów ciepłowniczych

Planowany termin rozliczenia przedsięwzięcia to luty 2020.