„Być kobietą, być kobietą…” prelekcja z okazji Dnia Kobiet- relacja

467

Autor: UM

„Być kobietą, być kobietą…” prelekcja z okazji Dnia kobiet dla młodzieży poświęcona wybitnym Polkom w historii i w literaturze, odbyła się 8 marca o godz 10.00. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki.  

W Dniu Kobiet, należy rozważyć rolę kobiety, jaką pełniła ona na przestrzeni dziejów. Była ona motywem przewodnim dla wielu artystów i wyrobników pióra. Kobieta we wszystkich epokach literackich była natchnieniem dla licznego grona poetów i pisarzy.

Wraz z upływem czasu zmieniał się status społeczny kobiety, inaczej też przedstawiano ją w literaturze, a inaczej w malarstwie i w rzeźbie. Jednakże od zawsze utożsamiana była ona z miłością, którą umiała się ona dzielić z innymi. Zmieniał się też wzorzec osobowości kobiecej, z podległej mężczyźnie do bardziej wyzwolonej i władczej. Z całą pewnością wpływ miała na to charakterystyka danej epoki oraz mentalność ówcześnie tworzących sztukę ludzi.

 Z okazji Międzynarodowego Dnia kobiet w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się uroczystość poświęcona wybitnym Polkom, które miały wpływ na bieg historii ale również były inspiracją dla twórców  literatury i sztuki.

W Sali Wystaw MCK przy Pl. Kościuszki 18 zasiadło 70 osób Młodzież z grupy teatralnej „Inni” działającej przy Szkole Podstawowej nr 9 pod kierunkiem Joanny Domalik – Dróżdż zaprezentowała liryczne, wzruszające wiersze, które pozwoliły zaprezentować różną   osobowość kobiet. Aktorzy recytowali wiersze ; Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Ludwika Jerzego Kerna, Juliana Tuwima, Józefa Ignacego Kraszewskiego i wielu inny wybitnych poetów. Odczytany został fragment powieści Olgi Tokarczuk „Prawiek i inne czasy”, „Grażyna „ Adama Mickiewicza. Nie zabrakło fragmentu filmu pt „Potop „ w reżyserii Jerzego Hoffmana na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Narratorki uroczystości ukazywały różne oblicza kobiet po przez bohaterki ginące za wolność w obronie Ojczyzny po trzpiotki , kobiety upadłe.. Uatrakcyjnieniem występów były piosenki śpiewane przez Barbarę Kania nauczycielkę z Przedszkola nr 17 i artystów z grupy teatralnej „Inni „, „Sing, sing „, „Jej portret”, „Być kobietą”, „Babę zesłał Bóg” Uroczystość uzupełniona została prezentacją multimedialną, która przedstawiała wybitne Polki w historii i literaturze.