Eliminacje powiatowe „Turnieju dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi”

895

Autor: Starostwo Powiatowe

14 marca 2019 roku na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim odbył się międzyszkolny powiatowy etap „Turnieju dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi”. Młodzież z tomaszowskich szkół, rywalizowała o miano najlepszej drużyny, która będzie reprezentowała powiat tomaszowski w finale wojewódzkim. Organizatorami eliminacji szczebla powiatowego była Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim i Starostwo Powiatu Tomaszowskiego. Patronat nad imprezą objął Starosta Tomaszowski – Mariusz Węgrzynowski.

Turniej rozpoczęto 14 marca 2019 roku punktualnie o godzinie 9:00, na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim. Uczestników turnieju oraz kibiców osobiście przywitali Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman, gospodarz Dyrektor ZSP 8 mgr Tomasz Migała oraz z up. Starosty Tomaszowskiego, Członek Zarządu – Marek Kubiak.

Eliminacje powiatowe "Turnieju dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi"

Do rywalizacji konkursowej przystąpiły drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego. Celem konkursu było promowanie służby w Policji oraz popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa, utrwalanie zdobytej wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i porządku publicznego, oraz propagowanie zasad fair-play podczas rywalizacji sportowej.

Eliminacje powiatowe "Turnieju dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi"
Eliminacje powiatowe "Turnieju dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi"

W zmaganiach konkursowych brały udział czteroosobowe drużyny mieszane, które w pierwszej kolejności miały do pokonania w jak najkrótszym czasie przy jak najmniejszej liczbie błędów za które dolicza się punkty karne, specjalnie przygotowany tor przeszkód, w którym wykorzystano elementy podobne do tego jakie pojawiają się na egzaminach sprawnościowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.
Po teście sprawności fizycznej nadszedł czas na test z wiedzy składający się z 30 pytań z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zasadach bezpieczeństwa. Nad prawidłowym przebiegiem turniejowych zmagań czuwał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim mł.insp. Wojciech Tatar przy współudziale policyjnych profilaktyków asp. Joanny Besztak i mł.asp. Sebastiana Gwiazdy.

Eliminacje powiatowe "Turnieju dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi"
Eliminacje powiatowe "Turnieju dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi"

W trakcie konkursu uczniowie ZSP nr 8 oraz kibice poszczególnych drużyn mieli możliwość zapoznać się z policyjnym stoiskiem przy których technik kryminalistyki w uproszczonej formie prezentował na czym polega jego praca, funkcjonariusz ruchu drogowego pokazywał i objaśniał działanie policyjnych radarów prowadząc jednocześnie prelekcje z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, f-sze z Wydziału dw. Z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją rozmawiali z zainteresowanymi na tematy bezpieczeństwa w internecie, a dzielnicowi prezentowali policyjny sprzęt wykorzystywany w słuzbie. Ponadto pracownice Zespołu Kontroli, Kadr i Szkolenia rozdając ulotki zachęcały do zainteresowania się służbą w policji i związania swojej przyszłości z granatowym mundurem.

Eliminacje powiatowe "Turnieju dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi"
Eliminacje powiatowe "Turnieju dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi"

Po zakończonych zmaganiach umysłowo-sportowych komisja dokonała podliczenia zebranych przez drużyny punktów i podała oficjalne wyniki.
Pierwsze miejsce oraz możliwość reprezentowania powiatu tomaszowskiego w finale wojewódzkim turnieju, przypadło drużynie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim
Miejsce II – Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8
Miejsce III – Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego
Miejsce IV – Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Eliminacje powiatowe "Turnieju dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi"
Eliminacje powiatowe "Turnieju dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi"

Drużyny, które po zaciętej rywalizacji stanęły na podium otrzymały okolicznościowe puchary i dyplomy. Nie zabrakło również gratulacji i uścisków oraz pamiątkowych zdjęć.