Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

606

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

W środę 13. marca wojewoda Zbigniew Rau i kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski wręczyli dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystom Ministra Edukacji Narodowej.

Stypendium zostało przyznanie między innymi uczniowi naszej szkoły Sebastianowi Baranowi.

Serdecznie gratulujemy 🙂

Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz