Zmarł Józef Lenarczyk – Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

665

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

W nocy z 24 na 25 marca 2019 roku zmarł Józef Lenarczyk – Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Józef Lenarczyk był współzałożycielem Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i klubu Seniora 50+. Ukończył studia wyższe na kierunku historia na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1954-57 śpiewał w Centralnym Zespole Pieśni i Tańca Wojska Polskiego w Warszawie. W latach 1968-1982 był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim. Uczył historii, etyki i filozofii. W 1982 roku przeszedł na emeryturę. Śpiewał w chórze Ad Labitum przy TUTW, działał na rzecz seniorów, prowadził wykłady z historii Tomaszowa Mazowieckiego.

Za swą działalność społeczną i charytatywną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Honorową Odznaką Województwa Łódzkiego. W 2015 roku Rada Miejska przyznała Józefowi Lenarczykowi tytuł „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Pogrzeb odbędzie się w środę 27 marca o godz. 14 na cmentarzu przy ul. Smutnej w Tomaszowie Mazowieckim.