Konkurs „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania”

553

Autor: ZSP Nr 1 im. T. Kościuszki

28 marca 2019 r., odbyła się IX edycja Powiatowego Konkursu „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania” dla uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu tomaszowskiego.
Zadaniem postawionym przed uczestnikami tegorocznego konkursu była: „Inwencja twórcza dekoracji stołu o tematyce wiosennej”.
W dwustopniowym konkursie  wzięło udział 30 uczniów z Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr: 7, 8, 9, 10 z Tomaszowa Mazowieckiego, Szkoły Podstawowej nr 10 z Tomaszowa Mazowieckiego oraz z Zespołu Szkół w Wiadernie.

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy mieli do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 23 pytań na temat zasad zachowywania się przy stole, właściwego ubioru w zależności od okazji oraz zasad nakrywania i podawania do stołu.
W ramach części praktycznej, dziesięć trzyosobowych drużyn, przygotowało nakrycia stołu do obiadu dla czterech osób,  dekorację stołu o tematyce „wiosenny obiad”, deser w postaci 4 muffinek (babeczek) nawiązujących wyglądem do tematyki konkursu, propozycję menu na wiosenny obiad (karta menu) w dowolnym opracowaniu.
Ocenie podlegało kreatywne i innowacyjne podejście do tematu, dobór elementów dekoracyjnych, umiejętność składania serwetek.

   
Najlepsi  z  części teoretycznej:
 
I miejsce  –  Dominika Doromoniec    
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8  

II miejsce  – Wiktoria Golus  
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8  
ex aequo
Adrianna Domańska   
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10

III miejsce – Emilia Bielawska  
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10
ex aequo
Natalia Urbańczyk z Zespołu Szkół w Wiadernie
 
 
Zwycięzcy  etapu praktycznego:
 
I miejsce
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8  drużyna w składzie:
Maja Kuniecka, Dominika Doromoniec, Wiktoria Golus
Opiekun:  Aneta Stanisławska

II miejsce
Zespół Szkolno-Przedszkolny  nr  7   drużyna w składzie:
        Weronika Witkowska, Oliwia Owsianka, Julita Szczur
Opiekun:  Katarzyna Sobczyńska

III miejsce
Zespół Szkół w Wiadernie  drużyna w składzie:
        Hanna Nowakowska, Kinga Jabrzyk, Łukasz Sidorowicz
Opiekun:  Krzysztof Cyniak

Jury Konkursu przyznało dwa wyróżnienia:

 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7  drużyna w składzie:
Katarzyna Wereszka, Oliwia Warda, Aleksandra Strzelecka
        
Opiekun:  Katarzyna Sobczyńska

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9
drużyna w składzie:
Piotr Wojtaszczyk, Martyna Kołada, Filip Małocha
        
Opiekun:  Honorata Goździk
 
 
Puchary zostały wręczone najlepszym drużynom w części praktycznej. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy drobne upominki.  
Nagrody ufundował ZSP nr 1 i Wydział Kultury i Sportu w Tomaszowie Mazowieckim.
Z uwagi na konieczność propagowania wśród młodzieży zasad dobrego wychowania i zachowania  się przy stole w przyszłym roku szkolnym planuje się zorganizowanie X edycji Powiatowego Konkursu „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania”.
Serdeczne  podziękowania  za  pomoc  w organizacji i przeprowadzeniu konkursu składam Dyrekcji  Szkoły, pani Hannie Drewniak, pani Małgorzacie Wuls,  pani Joannie  Kryszewskiej oraz wszystkim uczniom technikum hotelarstwa zaangażowanym  w tegoroczną  IX edycję Konkursu.
Jeszcze raz wszystkim z całego serca dziękuję za pomoc, wsparcie i poświęcony czas.

Koordynatortor konkursu  Beata Chwalińska