Dzień Sapera. W tym zawodzie nie ma miejsca na błędy, można pomylić się tylko raz.

372

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

16 kwietnia wojska inżynieryjne obchodzą swoje święto, tego dnia wypada Dzień Sapera. Święto to obchodzone jest już od 1946. Zostało ustanowione na cześć sforsowania Odry i Nysy Łużyckiej 16 kwietnia 1945 roku. W tamtym okresie Saperzy wnieśli ogromny wkład w odzyskanie ziem polskich.
 Tego dnia powinniśmy sobie uświadomić jak wiele im zawdzięczamy oraz docenić to z jakim poświęceniem dbają o bezpieczeństwo naszego kraju.

 Patrol saperski 25 BKPow razem z dowódcą patrolu rozminowania st. chor. Tomaszem Starzykiem, przyjęli życzenia z okazji święta i ruszyli do pracy. Zostali wezwani do Sieradza, gdzie podczas prac ziemnych na jednej z posesji ujawniono 3 granaty, 9 pocisków artyleryjskich 19 łusek i granatnik. Wczoraj saperzy zostali wezwani do Bartkowic Mokrych w okolicach Zalewu Sulejowskiego w terenach leśnych została ujawniona mina przeciwpancerna, tego samego dnia w godzinach popołudniowych saperzy udali się do jednej z miejscowości w gminie Radomsko,  na trasie A1 w pasie zieleni ujawniony został granat. Kilka dni wcześniej – 10 kwietnia patrol neutralizował 100 kg. bombę lotniczą, która została ujawniono przy S8 w okolicy Polichna.

Służba sapera to obcowanie ze stresem i ocieranie się o śmierć, do ich głównych zadań w dużym skrócie,  należy rozminowywanie terenów oraz wysadzanie niewybuchów.

Z okazji dzisiejszego święta jeszcze raz życzymy, żołnierskiego szczęścia i aby ewentualne pomyłki zdarzały się Wam tylko poza służbą.