Podsumowanie policyjnej akcji ,,NURD”

627

Autor: KPP

Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzili 15 kwietnia br. ogólnopolskie działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Celem akcji było zmniejszenie liczby wypadków drogowych, w których uczestniczą piesi oraz rowerzyści. Tomaszowska ,,drogówka” podsumowała wyniki wczorajszych działań.

W ramach wymienionych działań, policjanci tomaszowskiej ,,drogówki” ujawnili łącznie 22 wykroczenia popełnione przez kierujących wobec pieszych w tym 4 wykroczenia związane z nieprawidłowym zachowaniem kierowców w rejonie przejść dla pieszych, oraz 6 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami mechanicznymi wobec rowerzystów, w tym 1 związane z nieprawidłowym pokonywaniem przejazdu dla rowerzystów.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie wzmożonego ruchu związanego z przedświątecznymi przygotowaniami.