Sakrament Bierzmowania w sanktuarium św. Antoniego

769

Autor: SP Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

Dnia 27 kwietnia 2019 roku ksiądz biskup Ireneusz Pękalski udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z parafii św. Antoniego w Tomaszowie Maz. Na tę uroczystość młodzi przybyli wraz ze swoimi rodzicami i świadkami. Przed rozpoczęciem Eucharystii przedstawiciele rodziców poprosili księdza biskupa o udzielenie zgromadzonej młodzieży sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i o modlitwę w ich intencji. Nasi uczniowie czynnie włączyli się w liturgię Mszy Św. poprzez czytanie lekcji, modlitwę wiernych oraz procesję darami. Po Ewangelii kandydaci odnowili przyrzeczenia Chrztu św. oraz zapewnili, że będą mężnie wyznawać wiarę i postępować według jej zasad. Na zakończenie Mszy młodzież wyraziła wdzięczność za otrzymany sakrament.

Bierzmowanie niesie ze sobą także pewne zobowiązania. Sakrament ten uzdalnia chrześcijanina do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za własne życie. Ten, kto przyjął sakrament bierzmowania, przyjmuje na siebie pełnie praw i obowiązków chrześcijańskich. Młodzieży, która przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej życzmy, aby wiernie trwali przy Chrystusie i Kościele, oraz wzrastali w łasce u Boga i u ludzi. Uczniów z naszej szkoły do Sakramentu Bierzmowania przygotował katecheta p. Marcin Rybak.