Urząd Miasta pomoże mieszkańcom pozbyć się azbestu

588

Autor: Urząd Miasta

Do 30 czerwca 2019 roku można składać wnioski w drugim naborze na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Wszystkie koszty demontażu szkodliwych dla zdrowia materiałów pokryje Urząd Miasta w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest złożenie wniosku wraz z załączonym zaświadczeniem ze Starostwa Powiatowego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu odnośnie wykonania robót budowlanych polegających na usunięciu azbestu z budynku.

Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w terminie do 30 czerwca 2019 roku. Druk wniosku znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.tomaszow-maz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta (ul. Mościckiego 12).

Program dotyczy osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora publicznego. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Finansowanie usług polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zapewni Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ze środków zaplanowanych w budżecie miasta na 2019 rok.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska (ul. Mościckiego 12, tel. 44 724 23 11 wew. 242).

Pliki do pobrania