Rewizyta młodzieży II LO w Wilnie

563

Autor: II LO im. Stefana Żeromskiego

W dniach 1-6 kwietnia bieżącego roku uczniowie klasy II biologiczno – chemicznej  naszego liceum wzięli udział w drugiej części wymiany międzynarodowej z uczniami Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie, pod opieką koordynatora projektu p. Katarzyny Kozioł-Machel oraz swojej wychowawczyni p. Moniki Smolińskiej. Wizyta grupy z naszej szkoły na Litwie odbyła się w ramach kontynuacji projektu współpracy szkół partnerskich ,,Razem dla Edukacji – Rodzina Polonijna” zatytułowanego ,,Wierni Ojczyźnie na Kresach i w Macierzy”.

Podczas sześciu bardzo intensywnie spędzonych dni młodzież odwiedziła wiele miejsc  związanych z wybitnymi Polakami, w tym: Muzeum Adama Mickiewicza, Klasztor Bazylianów
ze słynną celą, w której niegdyś przetrzymywany był Mickiewicz, gdzie rozgrywa się akcja III
cz. „Dziadów”, dom Juliusza Słowackiego oraz Muzeum Władysława Syrokomli – poety okresu romantyzmu. Uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili również miejsca pamięci, m.in. pomnik ofiar
w Ponarach, cmentarz na Rossie z mauzoleum Józefa Piłsudskiego „Matka i serce syna”, Muzeum Okupacji i Walki o Wolność. Uczniowie naszej szkoły wraz z wileńskimi gospodarzami nauczyli się lepić kibiny, poznali dokładniej historię Polaków na Kresach, zostali gościnnie przyjęci w Samorządzie Miasta Wilna. Rozstrzygnięty został również konkurs na prezentację multimedialną: „Wierni Ojczyźnie na Kresach i w Macierzy”, a nagrody zostały wręczone po koncercie „Od Chałupy
do Reduty”, przygotowanym przez gospodarzy.

Program wymiany dał uczestnikom obu szkół niepowtarzalną okazję do poszerzenia wiedzy na temat polskich śladów na Wileńszczyźnie, a także kontynuowania znajomości zawartych
w pierwszej części projektu.