25 batalion logistyczny Ziemi Tomaszowskiej, ma nowego dowódcę, jest nim mjr Włodzimierz Dąbrowski

461

Autor: 25 Brygada Kawalerii Powietrznej

Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Dowódcy 25blog odbyła się na placu apelowym 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. W uroczystości udział wzięli żołnierze, pracownicy wojska, delegacje jednostek i instytucji wojskowych, funkcjonariusze innych służb mundurowych, przedstawiciele władz samorządowych, delegaci placówek oświatowych współpracujących z batalionem, a także długoletni przyjaciele batalionu logistycznego. Gośćmi honorowymi podczas ceremonii byli: matka chrzestna sztandaru 25blog- Wanda Panfil, ojciec chrzestny sztandaru płk rez. Włodzimierz Sarnociński.

Dotychczasowy Dowódca 25blog, pułkownik  Wojciech Jakóbczyk , został wyznaczony przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na stanowisko służbowe Szefa Wydziału Logistyki w 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Podczas uroczystości Zastępca Dowódcy 25.BKPow płk Sławomir Rutowicz podkreślał profesjonalizm i zaangażowanie odchodzącego dowódcy. „Chciałbym podziękować pułkownikowi Jakóbczykowi  za skuteczne dowodzenie i kierowanie batalionem logistycznym– Dzięki Pańskiemu zaangażowaniu i determinacji w działaniu,25blog  właściwie realizował stawiane przed nim odpowiedzialne zadania.”

O  godz. 11.00  dowódca uroczystości, kpt. Paweł Jędrych  złożył Zastępcy Dowódcy 25. BKPow meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Po przywitaniu się ze sztandarami jednostek wojskowych,  podniesiono flagę państwową oraz odegrano hymn narodowy. Nastąpiło odczytanie rozkazu i przekazanie sztandaru nowemu Dowódcy.  

– Dowodzenie 25 blog poczytuję sobie za zaszczyt i honor. Stanowisko dowódcy przekazuje w godne ręce, osoby przez  was  dobrze znanej mjr. Włodzimierzowi Dąbrowskiemu, któremu życzę, aby batalion  pod jego dowództwem utrzymywał wysoki poziom wyszkolenia i wykonawstwa zadań przed nim stawianych– dodał pułkownik Jakóbczyk.

Nowy Dowódca 25blog mjr Włodzimierz  Dąbrowski powiedział: ”… wartości  które są bardzo ważne dla mnie  to lojalność, odpowiedzialność i zaufanie…niedawno usłyszałem takie credo:

…nie gadaj — tylko działaj,
nie mów — po prostu pokaż,
nie obiecuj — tylko udowodnij…i będę starał się aby był to nasz wyznacznik w dalszej służbie i pracy…” Tego wszystkiego majorowi Dąbrowskiemu  życzymy.

Ostatnim elementem uroczystości była defilada wojskowa, której akompaniowała Orkiestra Wojskowa z Dęblina.