Międzynarodowe Obchody Święta Policji

507

Autor: KPP Tomaszów Mazowiecki

Jak co roku w lipcu wszyscy policjanci obchodzą święto naszej formacji – Święto Policji. 2019 rok jest wyjątkowo szczególny, z uwagi na obchody 100. rocznicy utworzenia Policji Państwowej powołanej ustawą w dniu 24 lipca 1919 roku. Policja Państwowa stała się symbolem wolnej Polski, która wróciła na mapy Europy i świata po 123 latach zaborów. Dlatego też, tegoroczne święto wspólnie obchodzą funkcjonariusze powiatu rawskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego, łódzkiego-wschodniego i brzezińskiego na placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej.

Święto Policji to dla każdego funkcjonariusza czas uhonorowania trudu i poświęcenia. Uroczyste obchody Międzypowiatowego Święta Policji rozpoczęły się o godzinie 10.00 złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi insp. Andrzejowi Łapińskiemu, po którym wciągnięto na maszt flagę państwową oraz odegrano hymn. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej mł. insp. Anna Dyśko jako gospodarz uroczystości, w imieniu swoim i komendantów pozostałych czterech powiatów, przywitała zaproszonych gości.

W uroczystości wzięło udział funkcjonariusze z 5 powiatów, którzy tego dnia otrzymali awanse od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi , który osobiście wręczył akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Następnie insp. Andrzej Łapiński pogratulował policjantom promocji na wyższe stopnie służbowe oraz podziękował im za trud i wysiłek jaki mundurowi wkładają w codzienną służbę. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi podkreślał również wyjątkowość tegorocznych obchodów, które zostały połączone z 100. rocznicą utworzenia naszej formacji.

W trakcie uroczystości gratulacje i podziękowania płynęły z ust zaproszonych gości, którzy podkreślali jak wiele pracy i oddania funkcjonariusze policji wkładają w każdy dzień służby. Głos zabrali: Pan Roman Sasin Poseł na Sejm RP, w imieniu Pana Roberta Telusa Posła na Sejm RP Rafał Wereszczak, w imieniu senatora Rafała Ambrozika Pani Agata Paprocka oraz Starosta Rawski Józef Matysiak.

Na uroczystości obecny był również I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – młodszy inspektor Tomasz Olczyk, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosław Rybka, przedstawiciele władz samorządowych, prokuratury, Państwowych Straży Pożarnych ze wszystkich pięciu powiatów. W obchodach uczestniczył także Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r” w Łodzi – Jarosław Olbrychowski ,przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, związki zawodowe policjantów województwa łódzkiego na czele z przewodniczącym łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów kom. Krzysztofem Balcerem, związki zawodowe pracowników policji z przewodniczącą Łódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji Panią Małgorzatą Gałązka, a także pracownicy cywilni rawskiej komendy, emeryci policyjni i członkowie rodzin. Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych mediów.

Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada , w której udział wzięli: Kompania Honorowa Prewencji Policji w Łodzi, poczet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wraz z pocztami z Rawy Mazowieckiej, Tomaszowa Mazowieckiego oraz z Komendy Łódź- Wschód.

Dla wszystkich uczestników uroczystości przygotowany był poczęstunek: gorący posiłek oraz ciasto. W korytarzu Szkoły Podstawowej nr 1 odbyła się wystawa fotografii z okazji 100. Rocznicy Powstania Polskiej Policji, oraz wystawa umundurowania z różnych państw świata przygotowana przez członków IPA.