Gra miejska „Krokiem po Tomaszowie”

803

Autor: Miejskie Centrum Kultury

W piątek, 2 sierpnia odbył się kolejny Kulturalny Piątek. Tym razem uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału w grze miejskiej pn. „Krokiem po Tomaszowie”. Trasa obejmowała Plac Kościuszki, Park Solidarności, Park Bulwary, Park im. Rodego. Zagadki ukryte na trasie dotyczyły m.in. Miejskiego Centrum Kultury, Areny Lodowej, św. Antoniego – Patrona Miasta.

Taka forma zabawy spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wszyscy uczestnicy ukończyli grę i otrzymali drobny upominek. Ale największą nagrodą była satysfakcja z rozwiązania zagadek oraz ukończenia 5 kilometrowej trasy.