Podpisali deklarację o współpracy

150

Autor: Urząd Miasta

Przedstawiciele tomaszowskich instytucji, które zajmują się pomocą i wsparciem osób i rodzin z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, podpisali deklarację o przystąpieniu do współpracy w ramach Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego. Spotkanie odbyło się 16 października w Starostwie Powiatowym.

Liderem realizowanego przez miasto Tomaszów Mazowiecki i powiat tomaszowski projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Chęć współpracy przy jego realizacji wyrazili: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy, Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy  oraz Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.

Zadaniem Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego będzie stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu działań podmiotów funkcjonujących w środowisku lokalnym, aby poprzez współpracę osiągnięto maksymalne efekty wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W spotkaniu, które odbyło się 16 października w Starostwie Powiatowym, poza reprezentantami tomaszowskich instytucji, udział wzięli przedstawiciele Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.