Remontują elewacje i korzystają ze zwolnień podatkowych

172

Autor: UM

Już ponad dwudziestu podatników z Tomaszowa Maz. skorzystało z możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości w zamian za remont elewacji budynku. W latach 2017-2019 kwota ulg z tego tytułu  wyniosła łącznie 56 325 złotych. Takie rozwiązanie służy obu stronom – miasto pięknieje, a właściciele odnawianych budynków mogą sobie w ten sposób zrekompensować choć w części  poniesione wydatki.

Zwolnienia z podatków od nieruchomości w zamian za remont elewacji budynku przyznawane są na podstawie dwóch uchwał przyjętych przez tomaszowską Radę Miejską. Pierwsza – uchwalona w listopadzie 2016 roku  ‒ dotyczy wszystkich budynków (lub ich części) zlokalizowanych na terenie Tomaszowa Maz. Druga – z maja 2017 roku – daje szansę na skorzystanie z ulgi podatkowej  w zamian  za remont nieruchomości wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba spełnić kilka warunków, m.in. złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miasta, rozpocząć remont elewacji w ciągu 12 miesięcy od dnia zgłoszenia w magistracie zamiaru korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, a także zakończyć prace przez 31 grudnia 2020 roku.

W przypadku remontu elewacji budynków nie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków zwolnienie od podatku przysługuje maksymalnie przez pięć kolejnych lat, a kwota ulgi nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o budynki wpisane do tego rejestru, ulga podatkowa przysługuje do siedmiu kolejnych lat – w zależności od wartości wykonanych prac. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie internetowej magistratu w Biuletynie Informacji Publicznej – w zakładce „Podatki i opłaty miejskie”.