190 tys. płatników z łódzkiego otrzyma informację z ZUS

268

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę pism do płatników składek z informacją o wpłatach przekazanych w 2019 r. na indywidualny numer rachunku składkowego. W województwie łódzkim taki list trafi do 190 tys. płatników,  w całym kraju do ponad 3 mln przedsiębiorców. To ostatni rok, w którym ta informacja przekazywana jest w formie papierowej.

W przyszłości informacja o sposobie rozliczenia wpłat będzie dostępna w formie elektronicznej na PUE ZUS. Płatnicy, którzy nie mają konta na platformie, wraz z wysłaną informacją, otrzymają ulotkę o korzyściach wynikających z posiadania profilu na PUE.

W naszym województwie, w najbliższych tygodniach najwięcej listów z podsumowaniem wpłat na indywidualny numer rachunku składkowego trafi do przedsiębiorców z terenu działania:

  • I oddziału ZUS w Łodzi – 84,7 tys.,
  • następnie II oddziału ZUS w Łodzi – 59,7 tys.
  • oraz z terenu działania oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim – 46 tys.

Czego dowiesz się z listu?

Z korespondencji płatnicy dowiedzą się o tym w jakiej wysokości w ubiegłym roku wpłacili składki na swój indywidualny numer rachunku składkowego, jakie należności zostały pokryte wpłatą i jakie jest saldo na koncie płatnika, czyli czy rozliczył się na „zero”, czy też z dokonanych wpłat wynika nadpłata na koncie, czy też mamy do czynienia z zadłużeniem. 

Wysyłka informacji o stanie bieżących rozliczeń składkowych jest możliwa dzięki wprowadzeniu e-składki. Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki wpłacane są na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) jednym, zwykłym przelewem. Wpłaconą kwotę ZUS rozdziela na pokrycie składek na poszczególnych funduszach  i rozlicza je począwszy od najstarszej należności.

Dobrze jest sprawdzić zestawienie wpłat przesłane przez ZUS ze swoimi księgami finansowymi i zweryfikować, czy sytuacja przedstawiona przez Zakład odpowiada tej, która występuje u płatnika.

Przy niewielkich kwotach niedopłaty lub nadpłaty, można je skorygować pomniejszeniem lub podwyższeniem najbliższej płatności.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego