Ankieta dla przedsiębiorców

652

Autor: Urząd Miasta

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym, którego wyniki pozwolą poznać plany rozwojowe firm oraz ocenę czynników warunkujących prowadzenie działalności gospodarczej. Tomaszów Mazowiecki znalazł się wśród 54 miast Polski, które mają szansę na zdobycie środków na szereg zadań rozwojowych. Pozyskane dane ankietowe pozwolą na realną ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej oraz zidentyfikowanie obszarów wymagających interwencji.

Badanie jest elementem projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, którego głównym celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego (zwłaszcza jakości powietrza), dostępności i standardu życia mieszkańców.

– Bardzo prosimy o udzielenie możliwie dokładnych i przemyślanych odpowiedzi. Ze swej strony zapewniamy, że potraktujemy je z należytą powagą i – w miarę możliwości – uwzględnimy w naszych planach i działaniach – mówi Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego.

Poniżej dostępna jest ankieta do wydruku, której skan, po wypełnieniu, należy odesłać na adres e-mail: anna.przybylkowicz@tomaszow-maz.pl lub dostarczyć do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta, budynek C, I piętro, pokój nr 10. 

Na wypełnione ankiety czekamy do 24 lutego 2020.

Pliki do pobrania