Wsparcie psychoterapeutyczne dla służb medycznych

295

Autor: Urząd Miasta

Źródło: ŁOW NFZ

Polski Instytut Ericksonowski będzie online świadczyć pomoc psychoterapeutyczną dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników laboratoriów medycznych.
PIE proponuje bezpłatną pomoc psychoterapeutyczną online – telefoniczną lub przez Skype’a – dla pracowników służby zdrowia, m.in. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, położnych oraz pracowników laboratoriów medycznych. Wsparcia udzielają terapeuci, nauczyciele psychoterapii oraz osoby, które przez wiele lat szkoliły się w Polskim Instytucie Ericksonowskim.
Aby umówić się na rozmowę, wystarczy wysłać wiadomość SMS do terapeuty. Lista kontaktów dostępna na http://www.p-i-e.pl/wsparcie-w-kryzysie/wsparcie-terapeutyczne/.