Boisko przy „trzynastce” już gotowe

189

Autor: Urząd Miasta

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 ucieszą się z nowego, wielofunkcyjnego boiska. Tuż przy nim powstała też bieżnia lekkoatletyczna.

Prace rozpoczęły się w październiku ub.r. i ‒ zgodnie z ustalonym harmonogramem ‒ zakończyły w maju br. Realizowała je wyłoniona  w przetargu  firma RS Inwestycje z Piaseczna.

Zakres zadania obejmował m.in.: prace rozbiórkowe, wykonanie podbudowy z kruszywa pod podbudowę asfaltową boiska wielofunkcyjnego i bieżni, odwodnienia kanalizacji deszczowej, konstrukcji stalowych pod piłkochwyty, podbudowy w zakolach bieżni, montaż tulei do słupków i bramek, ułożenie nawierzchni poliuretanowej na bieżni lekkoatletycznej oraz na boisku wielofunkcyjnym, a także sztucznej trawy w zakolach bieżni, na której powstały  boiska do gry w minipiłkę nożną oraz badmintona.

Ponadto wykonano montaż piłkochwytów oraz wyposażenia boisk wielofunkcyjnych, jak również elementów małej architektury, takich jak: jak ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Zadanie objęło też dostarczenie do szkoły wyposażenia lekkoatletycznego (stoperów, płotków treningowych, bloków startowych, pałeczek sztafetowych itp.) oraz wykonanie utwardzenia terenu w miejscach zejść z wybiegu szkolnego na obiekt sportowy.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z boiska oraz dla ochrony przed aktami wandalizmu cały obiekt oświetlono, a dodatkowo rozbudowany został także szkolny monitoring.

Wartość inwestycji to 1 398 000 zł.