Dzień Rodziny w Tęczowej Akademii

435

Autor: SP Nr 12 im. Jana Pawła II

Dwa najpiękniejsze słowa świata

we wszystkich językach to Mama i Tata…

Dzieci z Tęczowej Akademii podczas zajęć on – line wyraziły swoją ogromną miłość
i wdzięczność rodzicom za ich trud, oddanie i poświęcenie, jakie wkładają w codzienną opiekę i wychowanie nad nimi. Dzieci do życzeń dołączyły też samodzielnie wykonane laurki. Wydarzenie to miało szczególny charakter, ponieważ wzmacnia emocjonalnie więzi rodzinne, a przede wszystkim uczy szacunku, miłości i przywiązania do swojej rodziny.