Bezpłatna sterylizacja suk i kotek

111

Autor: Urząd Miasta

Rozpoczyna się kolejna akcja bezpłatnej sterylizacji wraz z trwałym znakowaniem za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa) suk i kotek, których właściciele zamieszkują na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. Potrwa do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Wnioski o sfinansowanie zabiegów sterylizacji suk i kotek właścicielskich wraz z ich trwałym czipowaniem składać można do 20 listopada br. Dołączyć należy kserokopię:    

  • fragmentów książeczki zdrowia zwierzęcia, tj. stron zawierających dane osobowe właściciela oraz dane zwierzęcia zgłoszonego do akcji,
  • aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie suk).

W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych kserokopii dokumentów, właściciel zwierzęcia będzie zobowiązany do ich dostarczenia w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o wystąpieniu braków formalnych w złożonym wniosku.

W czasie trwania akcji można uzyskać sfinansowanie zabiegów jedynie na jedno zwierzę. Zabiegi wykonywał będzie lekarz weterynarii wyłoniony w trybie zamówień publicznych.

Dodatkowe informacje na temat akcji sterylizacji suk i kotek można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Klimatu w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mościckiego 12 oraz pod numerem telefonu 44 724-23-11 wew. 652.