Prace w kamienicy przy pl. Kościuszki 24 na ukończeniu

338

Autor: Urząd Miasta

Prace przy przebudowie kamienicy pl. Kościuszki 24 dobiegają końca. W obiekcie swoją siedzibę znajdzie Straż Miejska, Centrum Monitoringu oraz Centrum Usług Wspólnych. Zakończyły się już główne prace budowlane i wykończeniowe.

Wykonano przyłącza gazowe i energetyczne, instalacje elektryczne, wod-kan, niskoprądowe c.o. Wykonano nowe łazienki i sanitariaty. Przebudowano oficynę wewnętrzną, nadbudowano piętro, wykonano nowe stropy w całym obiekcie, wykonano też nowy dach. Wymienione zostały witryny okienne. Przygotowano instalacje światłowodowe dla centrum monitoringu, instalacje alarmowe i dostępowe. Trwają ostatnie prace budowlane w piwnicach kamienicy, prace porządkowe, pomiary wilgotności, montaż balustrad oraz poprawki malarskie.

– Porządkowane są pomieszczenia, które w przyszłości zostaną przeznaczone pod wynajem dla przedsiębiorców. Pomieszczenia te zostaną pozostawione do samodzielnego wykończenia przez wynajmujących, zgodnie z prowadzoną w nich działalnością – mówi Adam Koziełek dyrektor Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu. – Dotychczasowe doświadczenia TTBS wskazują, że najemcy najczęściej dostosowują obiekt do swoich potrzeb i profilu działalności dokonując ponownych remontów już wyremontowanych wcześniej pomieszczeń, nie ma więc sensu ponoszenie w tym wypadku dodatkowych kosztów – kończy.

W najbliższy czasie rozpocznie się wymiana nawierzchni dziedzińca i układanie nowej kostki, mycie elewacji. Ostatnim etapem będzie wykonanie zielonej ściany wewnątrz obiektu. Trwa oczekiwanie na dostawę i montaż windy dla osób niepełnosprawnych, która  dostarczana jest ze Szwecji. Opóźnienie spowodowane jest epidemią COVID-19 w tym kraju. Przebudowany obiekt będzie spełniał standardy i wytyczne założeń programu Dostępność + dla jednostek administracji publicznej.