Obrady zespołu roboczego ds. opracowania propozycji koncepcji budowy Centrum Psychiatryczno-Odwykowego

59

Autor: Starostwo Powiatowe

We wtorek, 21 lipca 2020 roku, w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się obrady, powołanego przez Zarząd Powiatu uchwałą nr 467/2020, zespołu roboczego ds. opracowania propozycji koncepcji budowy Centrum Psychiatryczno-Odwykowego w Tomaszowie Mazowieckim przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

Michał Jodłowski – kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym, przedstawił powołanemu przez Starostę zespołowi szczegółową analizę środowiskową przygotowaną przez Referat Zdrowia i Spraw Obywatelskich w oparciu o zebrane dane z Komendy Powiatowej Policji, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiego oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Fundacji Arka Nadziei, Stowarzyszenia Abstynenckiego Azyl oraz Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy ALA z Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, w tym: Oddziału Psychiatrycznego, Poradni Leczenia Uzależnień, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznej.

Koordynator Oddziału Psychiatrycznego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia dr n.med. Maciej Kowman przedstawił zasadność budowy Centrum Psychiatryczno-Odwykowego w Tomaszowie Mazowieckim i zwrócił szczególną uwagę na konieczność realizacji tej inwestycji, która w przyszłości poprawi m.in. jakość i efektywność leczenia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w regionie.

Kolejne spotkanie zespołu zostało zaplanowane na drugą połową sierpnia 2020 roku.