Segregacja bez popiołu

150

Autor: Urząd Miasta

Od 1 października br. popiół powstający ze spalania w kotle na paliwa stałe oraz z innych palenisk musi być wyrzucany do pojemników na odpady zmieszane. Należy pamiętać, popiół wrzucany do kontenera na odpady zmieszane nie może być gorący. To sposób na uniknięcie zagrożenia pożarowego.

Frakcja  popiołu była zbierana osobno raz w miesiącu z zabudowy jednorodzinnej oraz co najmniej raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a co za tym idzie – chcąc utrzymać aktualną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli mieszkańcom  zabudowy jednorodzinnej pozostały odpowiednio wzmocnione worki na popiół, zawiadamiamy, że zostaną one zabrane w dniu odbioru odpadów zmieszanych. Worki trzeba umieścić obok pojemnika na śmieci.

Celem przedsięwziętych działań jest obniżenie kosztów odbioru popiołu z gospodarstw domowych, co w efekcie końcowym pozwoli na zachowanie dotychczasowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącej 19,50 zł za osobę miesięcznie.