Tomaszów Mazowiecki w przyszłości ‒ konkurs

554

Autor: Urząd Miasta

Jak wyobrażasz sobie nasze miasto za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat? Co chciałabyś/chciałbyś zmienić? Czego brakuje, żeby żyło się lepiej? Na te i podobne pytania mogą odpowiedzieć najmłodsi tomaszowianie, biorąc udział w konkursie pn. „Tomaszów Mazowiecki w przyszłości – tak to widzę”.

Konkurs, którego celem jest m.in. poznanie potrzeb i wizji najmłodszych mieszkańców w zakresie rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego, skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych z terenu naszego miasta. Dzieci z klas I-III mogą wypowiedzieć się w formie plastycznej, natomiast uczniowie klas IV-VIII za pomocą pracy literackiej lub krótkiego filmiku (do pięciu minut).

Termin składania prac konkursowych mija 26 sierpnia br. Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Centrum Kultury, pl. Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, natomiast prace literackie i filmowe pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mck-tm.pl. Należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia oraz podpisane oświadczenia, które wraz z regulaminem znajdują się na stronach internetowych Miejskiego |Centrum Kultury (www.mck-tm.pl) oraz Urzędu Miasta (www.tomaszow-maz.pl i www.rozwoj.tomaszow-maz.pl) ‒ współorganizatorów konkursu.

Jury w każdej kategorii wiekowej przyzna jedną nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni”, który odbędzie się 30.08.2020 r. na Przystani przy ul. PCK 2/4.

Konkurs przeprowadzony zostanie w ramach uczestnictwa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w Programie Rozwój Lokalny.