Ruszyła doroczna Kwesta Cmentarna „Ratujmy Zabytki Tomaszowskich Cmentarzy”

504

Autor: Urząd Miasta

Organizatorem kwesty jest Jednostka Strzelecka 1002 im. mjr Rudolfa Majewskiego ps. „Leśniak” i Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego. Celem tegorocznej kwesty jest pozyskanie środków na renowację nagrobka ppor. Gustava Glaesmanna, weterana powstania 1863 r. i jego syna plut. Leopolda Glaesmanna poległego w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku.

W tym roku organizatorzy kwesty apelują o przeprowadzenie zbiórek wewnętrznych w lokalnych środowiskach, tj. w instytucjach, zakładach pracy, szkołach, stowarzyszeniach w terminie do 15 listopada 2020 roku. Organizację zbiórki należy zgłosić poprzez e-mail, a po jej zakończeniu przesłać protokół, z podaną sumą, na adres: js1002@op.pl

Zebrane pieniądze jak i indywidualne wpłaty należy przesłać na konto organizatora: Jednostka Strzelecka 1002 Tomaszów Mazowiecki BNP PARIBAS 64 1600 1462 1022 7460 5000 0006 z dopiskiem „Kwesta Cmentarna 2020”.

Indywidualni darczyńcy mogą dokonywać wpłat na podane wyżej konto lub wrzucać datki bezpośrednio do puszki wystawionej w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego w Galerii „Arkady” przy ul. Rzeźniczej 4, oraz w kancelariach cmentarzy przy ulicy Dąbrowskiej i ulicy Smutnej. Puszki będą również dostępne na stoisku harcerzy przed wejściem na cmentarz. Dodatkowo, 1 listopada przed kaplicą na cmentarzu przy ulicy Smutnej zostanie wystawiona specjalna skarbona, do której tego dnia będzie można wrzucić swój datek.

(Nr zbiórki MSWiA 2020/2753/OR)