XXVI Ogólnopolski Konkurs „O Literacki Laur Arbuza”

204

Autor: II LO im. Stefana Żeromskiego

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza do wzięcia udziału w XXVI Ogólnopolskim Konkursie „O Literacki Laur Arbuza”.

Cele Konkursu obejmują: popularyzowanie prób twórczości literackiej wśród młodzieży, zachęcanie do wyrażania uczuć, prezentowania postaw, własnego widzenia świata, uświadamianie wagi refleksji płynącej z autentycznego przeżywania i co najważniejsze – inspirowanie do otwartego ich wypowiadania i odkrywania możliwości języka.

Prosimy uczniów o nadsyłanie własnych tekstów literackich (w 5 egzemplarzach; czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,15)

  • o dowolnej tematyce,
  • niepublikowanych wcześniej,
  • liczących 3 wiersze lub nie więcej niż 5 stron prozy,
  • podpisanych pseudonimem (umieszczonym w lewym górnym rogu kartki).

Prace należy również dostarczyć na płycie CD opatrzonej pseudonimem autora.

Do tekstów prosimy dołączyć w małej zaklejonej kopercie (opatrzonej pseudonimem) kartę zgłoszeniową zawierającą dane osobowe i zgodę na przetwarzanie danych.

Prace przyjmujemy do 15 października br. pod adresem:

II LO im. Stefana Żeromskiego, ul. Jałowcowa 10, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Prace będzie oceniać pozaszkolna, profesjonalna komisja.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu Święta Patrona Szkoły 27 listopada br.

Wyróżnione prace zostaną wydrukowane w zbiorze poezji i prozy oraz w świątecznym wydaniu Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego, autorzy wyróżnionych tekstów otrzymają nagrody.

XXVI Ogólnopolski Konkurs „O Literacki Laur Arbuza” patronatem objęli:

Patroni konkursu

Regulamin konkursu

Karta udziału