Ślubowanie uczniów klasy pierwszej i przedszkolaków z „Tęczowej Akademii”

56

Autor: SP Nr 12 im. Jana Pawła II

Pasowanie na ucznia i przedszkolaka, to jedna z najważniejszych uroczystości w szkolnym kalendarzu. 18.02.2021r. uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, a pani dyrektor Ewa Goździk – Szczepańska wielkim ołówkiem dokonała aktu pasowania na ucznia.
Tego samego dnia odbyło się również pasowanie na przedszkolaka dzieci z „Tęczowej Akademii”. Ukoronowaniem uroczystości było wręczenie pamiątkowych dyplomów.