DW 713 – rozpoczęcie prac na Rondzie Dmowskiego

142
Foto: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Autor: Urząd Miasta

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi informuje, że 25.03.2021 r. około godz. 12 na Rondzie Dmowskiego planowane jest frezowanie nawierzchni przy wlocie ulicy Mościckiego, w związku z tym wjazd na rondo od tej strony nie będzie już możliwy (poza wyjątkami wymienionymi we wcześniejszych komunikatach ZDW; dopuszczony będzie przejazd z zachowaniem szczególnej ostrożności służb, komunikacji zbiorowej, pojazdów budowy i pojazdów powyżej 3,5 t – tylko w zakresie dojazdu do lokalnych firm prowadzących działalność gospodarczą za okazaniem dokumentu uprawniającego do przejazdu).