„Jesteśmy silni i skuteczni, gdy jesteśmy razem” – kampania ZMP

40

Autor: Urząd Miasta

Związek Miast Polskich rozpoczął kampanię informacyjną online pod hasłem „Jesteśmy silni i skuteczni, gdy jesteśmy razem”, skierowaną do prezydentów, burmistrzów oraz przewodniczących rad 600 miast w Polsce.

Kampania ma na celu zaproszenie kolejnych miast do wstępowania do ZMP – najstarszej polskiej organizacji samorządowej zrzeszającej obecnie 337 miast.

Więcej informacji na temat działalności Związku Miast Polskich oraz o tym, jak przystąpić do ZMP, można znaleźć w zakładce specjalnie dedykowanej dla nowych miast – https://www.miasta.pl/zaproszenie

Miasta zainteresowane przystąpieniem do ZMP organizatorzy kampanii proszą o kontakt z zastępcą dyrektora Biura ZMP, Jolantą Hałas, tel. 601 703 060, e-mail: jolanta.halas@zmp.poznan.pl