167 stulatków ze świadczeniem honorowym w województwie łódzkim

480

167 stulatków w województwie łódzkim odbiera co miesiąc świadczenie honorowe przyznane przez Prezesa ZUS. Wśród nich jest zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn. Najstarszą emerytką pobierającą świadczenie jest kobieta w wieku powyżej 107 lat.

Obecnie w województwie łódzkim wypłacamy 167 świadczeń honorowych, 143 z nich trafia do kobiet, a 24 do mężczyzn – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. – Najstarsza emerytka, która ukończyła 100 lat, ma obecnie 107 lat i 3 miesiące, a najstarszy mężczyzna ma 105 lat i 3 miesiące – dodaje.

Każda osoba, która kończy 100 lat może liczyć na przyznanie świadczenia honorowego od Prezesa ZUS. Wysokość świadczenia zależy od wysokości kwoty bazowej w dniu setnych urodzin. Dla osób, które od 1 marca br. do końca lutego przyszłego roku będą kończyły 100 lat, wynosi ona  4 512,41 zł brutto. Kwota ta, wypłacana jest co miesiąc i nie podlega waloryzacji, co oznacza, że do końca życia wypłacana jest w tej samej wysokości obok podstawowego świadczenia tj. emerytury czy renty.

Stulatek nie musi przy tym składać żadnych wniosków aby otrzymać to świadczenie,  ponieważ jest to specjalne świadczenie honorowe, które emeryci i renciści otrzymują z chwilą ukończenia 100 lat.

Świadczenie honorowe przyznawane jest także tym osobom, które nie pracowały i nie pobierają emerytury czy renty. W takim przypadku wniosek o świadczenie jest jednak wymagany, ponieważ osoby te nie znajdują się w systemie ZUS.

I oddział ZUS w Łodzi – wypłata świadczeń dla 88 osób w wieku100 lat i więcej. W tym 75 kobiet i 13 mężczyzn. Najstarsza kobieta urodzona w październiku 1914 r., najstarszy mężczyzna urodzony w styczniu 1916 r. Najstarszy emeryt z ZUS w województwie.

II oddział ZUS w Łodzi – wypłata świadczeń dla 56 osób w wieku 100 lat i więcej. W tym 49 kobiet i 7 mężczyzn. Najstarsza kobieta urodzona w sierpniu 1915 r., najstarszy mężczyzna urodzony w sierpniu 1919 r.

Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim – wypłata świadczeń dla 23 osób w wieku 100 lat i więcej. W tym 19 kobiet i 4 mężczyzn. Najstarsza kobieta urodzona w styczniu 1914 r. (najstarsza emerytka z ZUS w województwie), najstarszy mężczyzna urodzony we wrześniu 1916 r.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa  łódzkiego