Uroczystość wręczenia certyfikatów absolwentom III edycji projektu CWKM.

440

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

26 kwietnia br. o godz. 12.00 w Warszawie w Klubie Garnizonowym Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się uroczystość wręczenia przez Pana Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka certyfikatów absolwentom III edycji projektu CWKM. Na uroczystość zostało zaproszonych 16 szkół z całej Polski. Naszą szkołę reprezentował dyrektor szkoły Pan Dariusz Kwiatkowski oraz jeden najlepszy uczeń z klasy wojskowej kadet Szymon Spała-Kaniewski, który uzyskał średnią wyników nauczania za cztery lata 5,16 oraz ocenę celującą ze szkolenia wojskowego.