Bezpieczne wakacje

189

Autor: SP Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów klasy piątej
i szóstej z  pracownikiem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej p. A. Motyl .

 Celem spotkania było podniesienie świadomości w zakresie bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku oraz promowanie zdrowego stylu życia, zabawy bez stosowania substancji psychoaktywnych. W trakcie spotkania uczniowie mieli również możliwość założenia narkogogli i alkogogli – specjalnych okularów, które sprawiają, że świat wygląda podobnie, jak po zażyciu narkotyków lub wypiciu alkoholu. Dzięki temu przekonali się, jak spożycie tych substancji utrudnia wykonywanie czynności i wpływa na postrzeganie rzeczywistości.

 Mamy nadzieję, że tak przygotowani uczniowie będą dokonywać właściwych wyborów  i wrócą po wakacjach wypoczęci, zadowoleni i przede wszystkim zdrowi.


WAŻNE TELEFONY
112 – telefon alarmowy służb ratowniczych
997 – telefon alarmowy Policji
998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej
999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego
601 100 100 – telefon alarmowy WOPR