Spotkanie z nadleśniczymi w Starostwie

395

Autor: Starostwo Powiatowe

W dniu 16 września 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyło się spotkanie Starosty Tomaszowskiego z współpracującymi z powiatem tomaszowskim nadleśnictwami, reprezentowanymi przez:

Jarosława Kałużę – Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzeziny,

Huberta Kanię – Nadleśniczego Nadleśnictwa Skierniewice,

Marcina Gołębiowskiego – Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Smardzewice,

Jacka Wójtowicza – Nadleśniczego Nadleśnictwa Spała.

Celem spotkania było omówienie współpracy w ramach zawartych porozumień w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym w lasach osób prywatnych.

Omówiono także bieżące sprawy oraz warunki dalszej współpracy z powiatem. Spotkanie zakończyło się stosownymi uzgodnieniami.

W spotkaniu uczestniczyła również Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa – Lidia Kabat.