Ślubujemy w SP Nr 3

409

Autor: SP nr 3 im. Józef Piłsudskiego

Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych odbyła się w Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Piłsudskiego 10 listopada 2021 r. Pierwszoklasiści stawili się tego dnia odświętnie ubrani i wobec wychowawczyń: pani Beaty Przybyłek- Kołodziejczyk i pani Bożeny  Bożyk oraz  zaproszonych gości,  z wielkim przejęciem złożyli przysięgę na sztandar . Obiecali rzetelnie wywiązywać się z obowiązków ucznia i dbać o dobre imię szkoły.

Następnie pani dyrektor Iwona Sudak i pan wicedyrektor- Tomasz Migała – przedstawiciele Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystość,  dokonali  aktu pasowania każdego pierwszoklasisty na ucznia. Dyrektor placówki, Lucyna Siudzińska  życzyła dzieciom radości płynącej z odkrywania tajemnic nauki oraz wspaniałych przyjaciół. Rodzicom  dziękowała za gotowość do aktywnej współpracy.