Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w oddziale przedszkolnym SP Nr 8

424

Autor: SP Nr 8

Dnia 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w zajęciach na temat praw dzieci, rozmawiały o ich potrzebach zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w Konwencji Praw Dziecka np. o prawie do miłości, zabawy, nauki, opieki, integracji. Podsumowaniem zajęć były indywidualne prace plastyczne. Wszyscy stwierdzili, że każdy jest ważny, potrzebny i ma równe prawa.