Nowy Rodzinny Dom Dziecka w powiecie tomaszowskim

518

Autor: Starostwo Powiatowe

1 grudnia 2021 r. w miejscowości Wąwał został otwarty kolejny, trzeci już rodzinny dom dziecka działający na terenie powiatu tomaszowskiego. Prowadzący nowy dom dziecka, pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  przygotowywani byli do tej roli od kilku miesięcy. Z powodzeniem ukończyli szkolenie oraz otrzymali pozytywną opinię kwalifikującą ich do pełnienia funkcji prowadzących rodzinny dom dziecka. 

Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z powiatu, prowadzący rodzinnym dom dziecka kompleksowo przygotowali budynek na przyjęcie dzieci i dostosowali go odpowiednio do ich potrzeb. Utworzenie kolejnego rodzinnego domu dziecka zwiększyło zasoby rodzinnej pieczy zastępczej powiatu tomaszowskiego oraz pozwoliło na umieszczenie w nim 7 dzieci, które do tej pory przebywały w pogotowiu rodzinnym.

Mamy nadzieję, że to początek długiej i udanej współpracy z Państwem, którzy podjęli się tej szczególnej i niełatwej działalności.