Symboliczne otwarcie przebudowanej i zmodernizowanej drogi na odcinku Czerniewice – Mała Wola – Brzozów

226

Autor: Starostwo Powiatowe

W czwartek, 13 stycznia 2022 roku, w gminie Czerniewice w miejscowości Mała Wola, odbyło się symboliczne otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej 4306E, na odcinku Czerniewice – Mała Wola – Brzozów, w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola. To dwie inwestycje: – Przebudowa drogi powiatowej 4306E na odcinku Czerniewice – Mała Wola – Brzozów i druga to: Modernizacja drogi powiatowej 4306E na odcinku Czerniewice – Mała Wola – Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola. Łącznie te dwa zadania to kwota prawie 1,5 miliona złotych, z tego 400 tysięcy to dofinansowanie od Wójta gminy Czerniewice.

„Bardzo się cieszymy, że te dwie inwestycje udało się zrealizować w roku ubiegłym, czyli w roku 2021. Dobra współpraca z Radą Gminy, dobra współpraca z Wójtem Gminy to później owocuje właśnie takimi inwestycjami. Zostało poprawione bezpieczeństwo mieszkańców gminy, jak i również tych wszystkich, którzy przemieszczają się tymi drogami. A przecież w tym wszystkim to jest najważniejsze, komfort jazdy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo tych wszystkich, którzy poruszają się naszym drogami.

Współpraca z Gminą Czerniewice, z Wójtem Gminy, z Radą Gminy, układa się bardzo dobrze i liczymy na to, że również w tym roku, 2022, ta współpraca będzie miała taki wymiar, że będziemy mogli na koniec roku zaprosić Państwa do pokazania zrealizowanych nowych inwestycji. Tak jak tutaj zresztą było wspomniane we współpracy, wspólnej współpracy Gminy i Powiatu Tomaszowskiego. Gratuluję mieszkańcom gminy tych nowych dwóch inwestycji, które zostały pięknie zrealizowane i, tutaj wszyscy jesteśmy jednomyślni, ten Zarząd Powiatu, ta Rada Powiatu widzi powiat jako całość. Realizujemy inwestycje na terenie wszystkich gmin naszego powiatu, czyli chcemy w sposób taki zrównoważony docierać z tymi inwestycjami wszędzie tak, żeby tą nową jakość poczuli wszyscy mieszkańcy naszego powiatu. Oczywiście tutaj Gmina Czerniewice ma swojego istotnego przedstawiciela, pana Dariusza Kowalczyka, radnego Rady Powiatu, który bardzo mocno w Radzie Powiatu i w Zarządzie Powiatu lobbuje, żeby inwestycji na terenie gminy było jak najwięcej, ale te wnioski znajdują wsparcie u wszystkich radnych, jak i również u wszystkich członków Zarządu Powiatu. A panu Wójtowi i Radzie Gminy jeszcze raz dziękujemy za to wsparcie finansowe tych naszych inwestycji powiatowych.” – podkreślał Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, że to dzięki doskonałej współpracy między samorządami udaje realizować wiele zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

„Piękny odcinek drogi. Myślę, że to jest wzór dobrej współpracy między Powiatem a Gminą. I mam nadzieję, że więcej takich odcinków, poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu będziemy oddawać.” – pochwaliła dobrą współpracę pomiędzy Powiatem i Gminą Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.  

„Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu Staroście oraz Zarządowi za trafną decyzję, to znaczy za przeznaczenie środków na tą drogę, a modernizacja i budowa drogi to inwestycja w bezpieczeństwo, bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. jak również tych, którzy tutaj tą drogą się poruszają. Bardzo serdecznie również chciałbym podziękować  panu dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych, który nadzorował tę inwestycję, jak również dziękuję bardzo wykonawcy. Wykonawca bardzo sprawnie przeprowadził cały ten odcinek drogi modernizacji. Cały ciąg drogi to ponad piętnaście kilometrów, ten to prawie osiem. Dobrze się stało, że te środki były przeznaczone. Jest dobrze, ale prosimy o więcej, bo brakuje praktycznie 1,5 km do zmodernizowania tego ciągu drogi. Będzie łączyła 3 gminy, a będzie to ponad 15 km.” – mówił Dariusz Kowalczyk – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego.

„W ubiegłym roku w gminie Czerniewice zostało wykonanych prawie 8 km zmodernizowanych dróg za kwotę 4 670 000, w tym dofinansowanie zewnętrzne 2 870 000. Tutaj zostały zmodernizowane dwa odcinki, jeden 990 metrów z dofinansowaniem Gminy prawie połowę 400 tysięcy, drugi wykonał powiat za ponad 600 tysięcy. 1450 m odcinek drogi, na którym się znajdujemy, Czerniewice, Józefów, Annów, Mała Wola, Dzielnica na terenie Gminy Czerniewice został wykonany w całości. Z tego bardzo się cieszę, że poprawiło się bezpieczeństwo. My, odkąd jestem tu wójtem i Rada zawsze dofinansowujemy zadania powiatowe i myślę, że dalej ta współpraca będzie się tak układać. Dziękuję bardzo, że to udało nam się to zadanie wspólnie wykonać i liczę na dalszą współpracę.” – Andrzej Bednarek – Wójt gminy Czerniewice.

„Inwestycje drogowe to inwestycja przede wszystkim w bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. To inwestycje, dzięki którym rozwija się region, rozwija się gmina, rozwijają się miejscowości. To inwestycja również w środowisko. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego zadania. Można było je zrealizować bardzo sprawnie, szybko i niech wszyscy użytkownicy tej drogi czują się na niej bezpiecznie.” – powiedział Piotr Fijałkowski – zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Benedykt Kaczmarek – radny Rady Gminy Czerniewice i Konrad Kącki – sołtys miejscowości Mała Wola, podziękowali Mariuszowi Węgrzynowskiemu – Staroście Powiatu Tomaszowskiego, Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu, Andrzejowi Bednarkowi – wójtowi gminy Czerniewice za dobrą współpracę, dzięki której możliwe było zrealizowanie tych inwestycji drogowych, które poprawiły znacznie bezpieczeństwo.

„Przebudowa drogi powiatowej 4306E na odcinku Czerniewice – Mała Wola – Brzozów w obrębachmiejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola”

Przebudowę układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E na odcinku 990 m. Na odcinku objętym zakresem zadania wykonano roboty drogowe. Istniejąca nawierzchnia jezdni została poddana frezowaniu profilującemu, na jezdni została wykonana nowa warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych. Szerokość jezdni drogi po przebudowie 5,5 m. Skrzyżowania z drogami niższych kategorii zostały przebudowane. Nawierzchnia zjazdów do pól uprawnych wykonana z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonano nowe oznakowanie. W ramach zadania wybudowano kanału technologiczny.

Wartość zadania 808 500,00 zł

w tym:

 

Środki powiatu tomaszowskiego – 412 150 zł

Środki gminy Czerniewice – 396 350 zł.

„Modernizacja drogi powiatowej 4306E na odcinku Czerniewice – Mała Woła – Brzozów w obrębach

miejscowości Dzielnica, Mała Wola”

W ramach przedmiotowego zadania dokonano modernizacji drogi powiatowej 4306E na odcinku o dł. 1450m. Na odcinku objętym zakresem zadania wykonano roboty drogowe. Istniejąca nawierzchnia jezdni została poddana frezowaniu profilującemu, na jezdni została wykonana nowa warstwa ścieralna z mieszanek mineralno bitumicznych. Szerokość jezdni drogi po modernizacji 5,Om. Skrzyżowania z drogami niższych kategorii zostały przebudowane. Nawierzchnia zjazdów do pól uprawnych wykonana z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonano nowe oznakowanie.

Zadanie zrealizowano w całości ze środków powiatu tomaszowskiego w wysokości 671 812,54 zł.

Łączna wartość zadań na terenie gminy Czerniewice 1 480 312,54 zł.