Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego

166

Autor: ZSP Nr 8

W dniu 20.04.2022 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8  w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące rezultaty dwuletniego projektu nr 2020-1-PL01-KA102-080174 „Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego”  zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Beneficjentem projektu jest Powiat Tomaszowski, który otrzymał środki na sfinansowanie działań w kwocie 563 282,55 zł.

W projekcie ZSP nr8 wzięło udział 70 uczniów/ uczennic Technikum nr6 w zawodach technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie odbyli dwutygodniowe staże w firmach w Hiszpanii, gdzie zdobyli praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinęli kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami.

Konferencję rozpoczęła Dyrektor szkoły pani Agnieszka Dziedzic witając gości, uczniów biorących udział w projekcie oraz społeczność szkolną. W konferencji udział wzięli pan Starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski, Członkowie Zarządu Powiatu pani Elżbieta Łojszczyk i pan Marek Kubiak, Skarbnik Powiatu Tomaszowskiego pani Beata Zysiak, przedstawiciel Zakładu Produkcji Olejów Tedex pani Marzena Wójcik, tomaszowskie media , opiekunowie grup z poszczególnych mobilności, nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy wzięli udział w realizacji zadań projektowych oraz uczestnicy projektu.

W trakcie spotkania koordynator projektu pani Małgorzata Chrząszcz omówiła poszczególne etapy realizacji projektu. Natomiast stażyści za pomocą prezentacji multimedialnych pokazali między innymi miejsca gdzie odbywali praktyki, a także omówili zakres swoich obowiązków i zdobyte umiejętności. Uczniowie mieli okazję przedstawić swoje wspomnienia i wrażenia ze swoich wyjazdów.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniem wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia oraz rozdaniem uczniom certyfikatów potwierdzających udział w projekcie. Na zakończenie konferencji zebrani wysłuchali występu ucznia klasy 2B Daniela Wysokińskiego, który zaśpiewał hiszpańską piosenkę „Besame mucho”.

Po części oficjalnej zebrani goście mieli okazję zapoznać się z kulturą Hiszpanii od strony kulinarnej Wszystko to przy akompaniamencie tradycyjnych hiszpańskich utworów muzycznych.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za uświetnienie konferencji. Podziękowania składamy także wszystkim osobom dzięki, którym możliwe było przygotowanie projektu oraz jego realizacja.