Działania ogólnopolskie niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

347

Autor: asp. sztab. Marzanna Boratyńska WRD KWP w Łodzi

7 czerwca 2022 roku policjanci ruchu drogowego garnizonu łódzkiego wezmą udział w ogólnopolskich działaniach pod nazwą „NURD- niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Mundurowi podczas służby swoją uwagę skupią na zachowaniu prawidłowych relacji pomiędzy kierującymi pojazdami, rowerzystami i pieszymi. Pod czujne oko policjantów trafią przejazdy dla rowerzystów i przejścia dla pieszych, zwłaszcza te na których w przeszłości dochodziło do zdarzeń drogowych.

Przypominamy kilka podstawowych zasad, które mogą pomóc w bezpiecznym poruszaniu się po drogach
Piesi – od ich zachowania na drodze wiele zależy. W jaki sposób i gdzie piesi przekraczają jezdnie, czy zwracają uwagę na innych uczestników ruchu, czy  respektują czerwone światło na sygnalizatorze. Czy dają się zauważyć, czy pozwalają kierującemu na bezpieczne zatrzymanie się. To właśnie te elementy mają bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo.
Rowerzyści – to uczestnicy  ruchu, którzy mają prawo znajdować się na drodze, ale  nie powinni zapominać o swoich obowiązkach. Miejsce rowerzysty to droga dla rowerów  pas ruchu dla rowerów lub w przypadku braku tych poprzednich jezdnia, natomiast  chodnikiem może poruszać się tylko wyjątkowo i tylko w trzech przypadkach poza  tym musi respektować prawo pieszych do swobodnego poruszania się.
Kierujący hulajnogami elektrycznymi– to kolejni uczestnicy  ruchu których miejsce na drodze jest ściśle uregulowane przepisami, powinni oni  korzystać z dróg dla rowerów lub pasów ruchu rowerów., a w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub  pasa ruchu dla rowerów kierujący  powinien jechać po jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Hulajnogą elektryczną po chodniku należy jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.
Kierujący pojazdami – mają obowiązek zachowania szczególnej  ostrożności podczas  zbliżania  się do wyznaczonego przejścia dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów,  ustąpić pierwszeństwa.  Dlatego tak  istotne jest aby kierujący dojeżdżając do przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerzystów  zmniejszył  prędkość   i uważne rozejrzał  się. Ważnym jest również powstrzymanie się od wyprzedzania czy omijania innych pojazdów w rejonach przejść dla pieszych czy  przejazdów dla rowerzystów.
To kilka podstawowych  zasad które obowiązują uczestników ruchu drogowego.
Ich  przestrzeganie  niewątpliwie pomoże wszystkim jego uczestnikom w bezpiecznym poruszaniu się. Dla każdego jest miejsce na drodze i to tylko od nas, a przede wszystkim  wzajemnego szacunku dla drugiego użytkownika drogi zależy czy na polskich  drogach  będzie bezpiecznie.