Starosta Tomaszowski odznaczony przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

440

Autor: Starostwo Powiatowe

30 maja 2022 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego z udziałem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W uroczystości wziął udział również wiceminister Paweł Szefernaker.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wręczył podczas uroczystości Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. W tym roku z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego przyznano je 96 osobom. Odznaczenie odebrał także Starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski. Wiceminister Paweł Szefernaker wręczył samorządowcom dyplomy potwierdzające nadanie wyróżnienia. Minister Mariusz Kamiński wyraził podziękowania za zaangażowanie i czas, jaki samorządowcy poświęcają na działania na rzecz lokalnych wspólnot i całego państwa polskiego.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego została ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 czerwca 2015 r. Nadaje ją minister spraw wewnętrznych i administracji za szczególne zasługi na rzecz samorządu, np. za szczególne zasługi w działalności w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich związkach i stowarzyszeniach.

Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest corocznie 27 maja, w rocznicę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów, które odbyły się do organów gmin w 1990 r. Święto obchodzone jest w związku z uchwałą Sejmu z 2000 r., podjętą z okazji 10-lecia samorządu terytorialnego.