Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w II LO

93

Autor: II LO im. Stefana Żeromskiego

24 czerwca od odśpiewania hymnu państwowego rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022. Następnie głos zabrali: dyrektor II Liceum Pan Arkadiusz Broniarek, Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Pani Beata Stańczyk, radna Powiatu Tomaszowskiego Pani Martyna Wojciechowska, przedstawicielka Rady Rodziców Pani Monika Gonciarz oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Rita Wiśniewska. Pan Dyrektor oraz Pani Naczelnik podkreślili sukcesy, jakie odnosi nasza szkoła, potwierdzone licznymi laurami w olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach.

W dalszej części uroczystości wręczone zostały nagrody książkowe uczniom z najwyższą średnią oraz najlepszą frekwencją w szkole. Nagrody otrzymali także najlepsi uczniowie z każdej klasy. Wyróżniono ponadto nasze miniprzedsiębiorstwa oraz przedstawicieli EPAS-u.

Szkolną uroczystość zakończyło odśpiewanie hymnu szkoły.

Wszystkim pracownikom szkoły oraz młodzieży życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.