Uczniowie z „dziewiątki” mogą już korzystać z nowej EKOpracowni

288

Autor: Urząd Miasta

Szkolna uroczystość, która odbyła się dzisiaj w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 przy ul. Jałowcowej była okazją do oficjalnego otwarcia nowego punktu dydaktycznego „Uczymy się pod chmurką”, który jest alternatywą dla zajęć dydaktycznych realizowanych w systemie klasowym. EKOpracownia to połączenie ciekawej formy edukacji z możliwością przebywania na świeżym powietrzu.

Otwarciu punktu towarzyszył występ najmłodszych uczniów szkoły oraz konkurs plastyczny poświęcone tematyce ekologicznej. Symbolicznego otwarcia EKOpracowni dokonali zaproszeni goście, przedstawiciele dyrekcji i kadry pedagogicznej oraz uczniowie. Wartość inwestycji to 50 000, 00 zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosło 45 000, 00 zł.

Punkt dydaktyczny „Uczymy się pod chmurką” to teren zielony zlokalizowany obok budynku szkoły, obsadzony ziołami, bylinami kwitnącymi, krzewami i drzewami liściastymi. Przy każdej części znajdują się tablice informacyjne z wykazem posadzonych roślin i ich właściwościami oraz ławki, które razem tworzą zielone klasy, gdzie uczniowie będą mogli przyswajać wiedzę teoretyczną. W punkcie nie zabrakło miejsca na tzw. „domek sensoryczny” przeznaczony dla dzieci z potrzebą kształcenia specjalnego, który będzie pomocny w doskonaleniu ich motoryki.

W EKOpracowni umieszczono także inne elementy edukacyjne: stację meterologiczną wyposażoną w barometr, termometr, deszczomierz oraz dwa panele edukacyjne, grę świateł „Łańcuch pokarmowy”, gry „Grzyby jadalne i ich niebezpieczne sobowtóry”, „Parki Narodowe w Polsce” oraz „Segreguj odpady-żyj ekologiczne”.

Zajęcia edukacyjne realizowane w punkcie dydaktycznym „Uczymy się pod chmurką” ułatwią uczniom umiejętność obserwacji faktów i zjawisk przyrodniczych, wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, a także u