Dzień Seniora w Oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

424

Autor: Starostwo Powiatowe

Jak co roku Zarząd Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował obchody Dnia Seniora, które w tym roku odbyły się 6 października. Na uroczystość licznie przybyli członkowie Związku, zaproszeni goście, przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek samorządowych oraz ZSP nr 1. Samorząd Powiatu Tomaszowskiego reprezentowali Przewodnicząca Rady Powiatu Wacława Bąk i Członek Zarządu Michał Czechowicz, którzy wręczylina ręce Prezes Oddziału Pani Donaty Domańskiej kwiaty, upominek i list gratulacyjny.

Dzień Seniora to święto, które ma na celu docenić ogromną rolę Seniorów w społeczeństwie oraz zwiększyć integrację międzypokoleniową. Nie zabrakło słów podziękowania Seniorom za trud wychowania młodych pokoleń oraz za wszystkie dobre wartości, które im przekazują. Wszystkim Członkom Związku życzymy, aby jesień życia była najlepszym czasem do spełnienia rzeczy niespełnionych, a każdy dzień dostarczał wiele radości i uśmiechu na twarzy.