Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej w PCAS-ie

724

Autor: Starostwo Powiatowe

We wtorek, 11 października 2022 roku, w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Spotkanie poprowadziły – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi – Elżbieta Lotko i dyrektor Delegatury Oświaty w Łodzi  z siedzibą w Skierniewicach – Irena Maria Lesiak.

Na zdjęciu: uczestnicy obchodów Dnia Edukacji narodowej, które odbyły się we wtorek, 11 października 2022 roku, w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Waldemar Flajszer podziękował Mariuszowi Węgrzynowskiemu – Staroście Powiatu Tomaszowskiego i Dorocie Ignasiak – dyrektor PCAS-u, za możliwość zorganizowania spotkania w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej.

Na zdjęciu: uczestnicy obchodów Dnia Edukacji narodowej, które odbyły się we wtorek, 11 października 2022 roku, w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Powitani zostali zaproszeni na uroczystość goście, wśród których byli między innymi: Antoni Macierewicz – Marszałek Senior IX kadencji Sejmu RP, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Elżbieta Łojszczyk i Marek Kubiak – członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Wacława Bąk – Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego, Marcin Witko – Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego oraz uhonorowani Medalami Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrodami Kuratora Oświaty, nauczyciele z powiatów: tomaszowskiego, piotrkowskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego, radomszczańskiego, skierniewickiego, rawskiego i łowickiego.

Na zdjęciu: uczestnicy obchodów Dnia Edukacji narodowej, które odbyły się we wtorek, 11 października 2022 roku, w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Nauczyciele z powiatu tomaszowskiego odznaczeniMedalem Komisji Edukacji Narodowej to – Joanna Domalik-Dróżdż – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim i Adam Tataradziński – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.

Na zdjęciu: uczestnicy obchodów Dnia Edukacji narodowej, które odbyły się we wtorek, 11 października 2022 roku, w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymał Maciej Błaszczyk – nauczyciel historii w II LO w Tomaszowie Mazowieckim.

Nagrodą Łódzkiego Kuratora uhonorowane zostały: Ewa Brzezińska – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Tomaszowie, Anna Czyż – nauczyciel SP nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim, Aneta Jarząbek – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim i Alina Sobczyk – wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.

Na zdjęciu: uczestnicy obchodów Dnia Edukacji narodowej, które odbyły się we wtorek, 11 października 2022 roku, w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Elżbieta Łojszczyk odczytała list, jaki wystosował Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego:

„Czcigodni księża proboszczowie, szanowny panie Kuratorze, dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy, pracownicy oświaty i obecni wśród nas uczniowie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu władz samorządowych powiatu tomaszowskiego składam wyrazy wdzięczności i uznania dla wszystkich Państwa, pracujących na rzecz oświaty. Dziękuję za codzienny trud, zaangażowanie i poświęcenie w proces kształcenia młodych ludzi i tak, by wchodzili w dorosłe życie z wiarą w swoje kompetencje i umiejętności.

Dzisiejsze święto to także doskonała okazja dla podkreślenia starań, jakie wszyscy powinniśmy dołożyć, aby dobrze wykształcić i wychować młode pokolenia. Edukacja jest wspólnym dobrem, a dbałość o jakość kształcenia i motywowania młodego pokolenia do nauki i rozwijania postaw obywatelskich ambicją całego środowiska oświatowego, a gdy chodzi o dzieci, zawsze warto robić wszystko, choćby ponad siły.

Na zdjęciu: uczestnicy obchodów Dnia Edukacji narodowej, które odbyły się we wtorek, 11 października 2022 roku, w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Praca w oświacie jest zadaniem wymagającym wysokich kwalifikacji, wytrwałości oraz zaangażowania. Nauczyciel jest przewodnikiem dla młodych ludzi. Nie tylko przekazuje wiedzę, ale także przygotowuje swoich podopiecznych do dojrzałego życia. Pomaga kształtować ich wartość, ucząc uczciwości i szacunku. Praca nauczycieli nie zawsze jest łatwa. Wymaga wielu poświęceń i wyrzeczeń, ale jesteśmy przekonani, że z wielkim sercem i oddaniem wypełniacie swoją nauczycielską misję.

Dziękując Państwu za pracę w tym wyjątkowym dniu proszę przyjąć moje najserdeczniejsze życzenia: satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym oraz wdzięczności uczniów, dla których jesteście największym autorytetem. Wszystkim wyróżnionym dziś nauczycielom gratuluję i wierzę, że otrzymane wyróżnienia będą motywacją do dalszej pracy i poczucia dumy z ważności wypełnianej przez Was misji. Wam, drodzy uczniowie, życzę, aby czas spędzony w szkole był niezapomnianym etapem życia pełnym przygód, przyjaźni, i co najważniejsze owocnej nauki.

Na zdjęciu: uczestnicy obchodów Dnia Edukacji narodowej, które odbyły się we wtorek, 11 października 2022 roku, w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Wszystkim Państwu zaangażowanym w życie oświaty. Niech przyświecają słowa wielkiego Polaka – świętego Jana Pawła II – „Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, ażeby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. We wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeństwa i wzajemnego szacunku co było i jest charakterystyczne dla każdej szkoły. Szczęść Boże. Podpisał Mariusz Węgrzynowski – Starosta Tomaszowski.

Na zdjęciu: uczestnicy obchodów Dnia Edukacji narodowej, które odbyły się we wtorek, 11 października 2022 roku, w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Spotkanie uświetnił występ uczestników zajęć wokalnych i instrumentalnych Powiatowego Centrum Animacji Społecznej. Zaprezentowali koncert zatytułowany „Ulice miast”. Wystąpili: Zuzanna Ignasiak, Konrad Ignasiak, Weronika Bąk, Dominika Kwiatkowska, Oliwia Książczak, Weronika Wójcik i Julia Śmiechowicz.