Wnioski na dodatek elektryczny tylko do 1 lutego

119

Autor: Urząd Miasta

Przypominamy, że 1 lutego 2023 roku upływa termin składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego.

Wnioski można składać:

• drogą elektroniczną za pomocą platformy e PUAP: /mopstomaszow/Skrytka ESP. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

• drogą tradycyjną tj. papierowo w punktach obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Cekanowska 5 w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku, we wtorki w godzinach 8:00 – 17:00, wejście B pokój nr 35.

We wnioskach należy wskazywać numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana wypłata przyznanego dodatku, jak również konieczne jest wskazanie adresu skrzynki mailowej celem przekazania informacji o przyznaniu dodatku.

Warunek konieczny:

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku elektrycznego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 11 sierpnia 2022 roku, albo później w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy, bądź dodatek z tytułu innych źródeł ciepła oraz w przypadku posiadania instalacji fotowoltaicznej.

Wzór wniosku – tutaj.

Więcej informacji – tutaj.