Zajęcia sportowe w oddziale przedszkolnym SP Nr 12

282

Autor:SP nr 12 im. Jana Pawła II

Oddział przedszkolny „Tęczowa Akademia” bierze udział w realizacji programu Leader100 SPORT, którego celem jest wspomaganie w odkrywaniu, rozwijaniu potencjału uczniów, jego mocnych stron, pasji, stymulowanie pozytywnej aktywności ucznia w szkole, w domu i poza nim. Program kształtuje trzy wymiary życia człowieka: relacje z otoczeniem zewnętrznym, relacje z innymi ludźmi i samodoskonalenie. Dzieci ćwiczą ważne i bardzo przydatne w całym późniejszym życiu umiejętności, takie jak: skupienie, planowanie i organizowanie pracy, siłę woli, zdolność do współpracy z innymi ludźmi, wrażliwość na problemy i potrzeby innych osób.

Tym razem podczas zajęć sportowych w sali gimnastycznej dzieci kształtowały Kompetencje Sportowca, w ramach których brały udział w zabawach i grach sportowych tj.: „Rzucaj szarfą”, „Ogonki”, „Kto szybciej”.

Zajęcia ruchowe sprawiły im wiele radości i dały moc pozytywnej energii na cały dzień.