Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2023 – ETAP SZKOLNY w ZSP 1

169
Foto: Filip Pecyna

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

24 marca 2023 roku w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”Uczestników konkursu przywitały pani wicedyrektor Jolanta Nikodemska i pani wicedyrektor Urszula Seledyn. Do konkursu zgłosiło się 27 osób. Uczniowie rozwiązywali test składający się z pytań zamkniętych, które dotyczyły m. in. przepisów i umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Wyniki turnieju:I miejsce zajął uczeń klasy 2 Met Konrad Glonek uzyskując 28 punktów, II miejsce zajął uczeń klasy 3 Mtw Franciszek Szmigiel uzyskując 26 punktów, III miejsce zajął uczeń klasy 4 I Jakub Chodera uzyskując 24 punkty, IV miejsce zajęli uczniowie klasy 3 Mtw Tomasz Rutowicz i Maciej Kotowski uzyskując 23 punkty, V miejsce zajęli uczniowie klasy 3 Met Bartłomiej Pietrzyk, klasy 3 Mtw Kamil Trębacz i klasy 2 Met Antoni Ruta uzyskując 21 punktów. Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych.Konkurs w szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.Zwycięzca etapu szkolnego będzie reprezentować szkołę w etapie miejsko-gminnym OTWP 30 marca 2023r. o godz. 10:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz. przy ul. P.O.W. 5 (sala na II piętrze). Organizatorem etapu miejsko-gminnego OTWP jest Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Tomaszowie Mazowieckim.Gratulujemy zwycięzcy i dziękujemy pozostałym uczestnikom za udział. Organizator etapu szkolnego Beata Goździk.