Rzecznik Praw Dziecka w Tomaszowie

917

Celem wizyty było zapoznanie się z problemami najmłodszych mieszkańców Tomaszowa oraz przedstawienie zakresu działalności Rzecznika Praw Dziecka. W konferencji Stan przestrzegania praw dziecka w Polsce, udział wzięli dyrektorzy placówek oświatowych, organizacje pozarządowe, radni i mieszkańcy miasta.